O Przedszkolu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

INFORMACJE OGÓLNE:

Przedszkole Miejskie nr 22 w Jaworznie wchodzące w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Jaworznie

ul. Jana Matejki 3, 43-600 Jaworzno

Gruoa I - "Biedronki"

Grupa II - "Żabki"

Grupa III - "Słoneczka"

godziny otwarcia:  od 6:00 do 17.00

ul. Karola Olszewskiego 76

Grupa IV - "Motylki"

Grupa V  - "Jagódki"

godziny otwarcia - od 6.30  do 16.30

 

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA:  

Ramowy rozkład dnia:

6.00 - 8.50 - Schodzenie się dzieci – kontakty indywidualne z rodzicami i dziećmi. Zabawy dowolne w  kącikach zainteresowań. Zabawy kołowe, muzyczno - ruchowe i integracyjne. Ćwiczenia logopedyczne lub logorytmiczne. Prace porządkowo – gospodarcze.

8.50 - 9.00 -  Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.

9.00 - 9.20 - Śniadanie kształcenie nawyków kulturalnego, estetycznego i samodzielnego spożywania posiłków.

9.20 – 9.40 - Zabiegi higieniczne, profilaktyka próchnicy zębów.

9.40 - 9.50 - Przygotowanie do zajęć.

9.50 - 10.20 - Zajęcia edukacyjno -  wychowawcze rozwijające mowę i myślenie, doskonalące sprawności umysłowe, ruchowe i manualne. „Koncepcja oswajania ze sztuką słowa” - kontakt dzieci z literaturą, muzyką, sztuką i przyrodą. Podejmowanie działań badawczo- konstrukcyjnych i  eksperymentalnych. Zabawa ruchowa.

10.20 - 11.40 – Drugie śniadanie. Pobyt dzieci na świeżym powietrzu -  zabawy i gry w ogrodzie  przedszkolnym, na placu zabaw. Spacery do parku lub po najbliższej okolicy.

11.40 - 12.00- Zabiegi higieniczne, przygotowanie do obiadu.

12.00- 12.30 - Obiad - kształcenie nawyków kulturalnego, estetycznego   i samodzielnego spożywania posiłków.

12.30 - 12.40 - Zabiegi higieniczne

12.40 - 13.10 - Odpoczynek po obiedzie - słuchanie muzyki relaksacyjnej, literatury dziecięcej (poezja, proza).

13.10 - 14.00 - Pobyt na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym Kontynuacja działalności edukacyjnej - praca grupowa lub indywidualna o charakterze stymulująco- kompensacyjnym i wychowawczym, praca z dzieckiem zdolnym. Zajęcia dodatkowe.

14.00 - 14.20 - Podwieczorek.

14.20 - 17.00 - Zabawy integrujące grupę, zabawy ruchowe, kołowe, plastyczno- techniczne, tematyczne. Gry i zabawy dydaktyczne. Zajęcia w małych zespołach. Prace porządkowo – gospodarcze. Rozchodzenie się dzieci, kontakty indywidualne z rodzicami.

DOKUMENTY

PODSTAWA PROGRAMOWA

STATUT PRZEDSZKOLA

 

PROGRAMY I PLANY:

Praca wychowawczo – dydaktyczna w obu grupach przedszkolnych prowadzona jest w oparciu o program wychowania przedszkolnego „Nasze przedszkole” opracowany przez M. Kwaśniewską i W. Żabę-Żabińską.

 

KADRA PRZEDSZKOLA:

mgr Maciej Senior – dyrektor Zespołu

mgr Katarzyna Maciąg – nauczyciel

mgr Anna Łach – nauczyciel

mgr Maria Mularz – nauczyciel

mgr Magdalena Kurek - nauczyciel

mgr Marta Domijan – nauczyciel 

mgr Magdalena Kruk – nauczyciel

mgr Paulina Pośpiech - nauczyciel

mgr Sylwia Jedziniak - nauczyciel

mgr Anna Mikołajek - nauczyciel

  1. Beata Kasprzyk – pomoc biurowa
  2. Krystyna Król – pomoc nauczyciela
  3. Beata Janiak - pomoc nauczyciela
  4. Małgorzata Białas – woźna oddziałowa
  5. Halina Jarzynka – woźna oddziałowa
  6. Helena Biśta - woźna oddziałowa
  7. Halina Walkowska - woźna oddziałowa
  8. Teresa Garula - woźna oddzialowa