O Przedszkolu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

INFORMACJE OGÓLNE:

Przedszkole Miejskie nr 22 w Jaworznie wchodzące w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Jaworznie

ul. Jana Matejki 3, 43-600 Jaworzno

Gruoa I - "Biedronki"

Grupa II - "Żabki"

Grupa III - "Słoneczka"

godziny otwarcia:  od 6:00 do 17.00

ul. Karola Olszewskiego 76

Grupa IV - "Motylki"

Grupa V  - "Jagódki"

godziny otwarcia - od 6.30  do 16.30

 

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA:  

Ramowy rozkład dnia:

6.00 - 8.50 - Schodzenie się dzieci – kontakty indywidualne z rodzicami i dziećmi. Zabawy dowolne w  kącikach zainteresowań. Zabawy kołowe, muzyczno - ruchowe i integracyjne. Ćwiczenia logopedyczne lub logorytmiczne. Prace porządkowo – gospodarcze.

8.50 - 9.00 -  Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.

9.00 - 9.20 - Śniadanie kształcenie nawyków kulturalnego, estetycznego i samodzielnego spożywania posiłków.

9.20 – 9.40 - Zabiegi higieniczne, profilaktyka próchnicy zębów.

9.40 - 9.50 - Przygotowanie do zajęć.

9.50 - 10.20 - Zajęcia edukacyjno -  wychowawcze rozwijające mowę i myślenie, doskonalące sprawności umysłowe, ruchowe i manualne. „Koncepcja oswajania ze sztuką słowa” - kontakt dzieci z literaturą, muzyką, sztuką i przyrodą. Podejmowanie działań badawczo- konstrukcyjnych i  eksperymentalnych. Zabawa ruchowa.

10.20 - 11.40 – Drugie śniadanie. Pobyt dzieci na świeżym powietrzu -  zabawy i gry w ogrodzie  przedszkolnym, na placu zabaw. Spacery do parku lub po najbliższej okolicy.

11.40 - 12.00- Zabiegi higieniczne, przygotowanie do obiadu.

12.00- 12.30 - Obiad - kształcenie nawyków kulturalnego, estetycznego   i samodzielnego spożywania posiłków.

12.30 - 12.40 - Zabiegi higieniczne

12.40 - 13.10 - Odpoczynek po obiedzie - słuchanie muzyki relaksacyjnej, literatury dziecięcej (poezja, proza).

13.10 - 14.00 - Pobyt na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym Kontynuacja działalności edukacyjnej - praca grupowa lub indywidualna o charakterze stymulująco- kompensacyjnym i wychowawczym, praca z dzieckiem zdolnym. Zajęcia dodatkowe.

14.00 - 14.20 - Podwieczorek.

14.20 - 17.00 - Zabawy integrujące grupę, zabawy ruchowe, kołowe, plastyczno- techniczne, tematyczne. Gry i zabawy dydaktyczne. Zajęcia w małych zespołach. Prace porządkowo – gospodarcze. Rozchodzenie się dzieci, kontakty indywidualne z rodzicami.

KADRA PRZEDSZKOLA:

mgr Maciej Senior – dyrektor Zespołu

mgr Katarzyna Maciąg – nauczyciel

mgr Anna Łach – nauczyciel

mgr Maria Mularz – nauczyciel

mgr Magdalena Kurek - nauczyciel

mgr Marta Domijan – nauczyciel 

mgr Magdalena Kruk – nauczyciel

mgr Paulina Pośpiech - nauczyciel

mgr Sylwia Jedziniak - nauczyciel

mgr Anna Mikołajek - nauczyciel

  1. Beata Kasprzyk – pomoc biurowa
  2. Krystyna Król – pomoc nauczyciela
  3. Beata Janiak - pomoc nauczyciela
  4. Małgorzata Białas – woźna oddziałowa
  5. Halina Jarzynka – woźna oddziałowa
  6. Helena Biśta - woźna oddziałowa
  7. Halina Walkowska - woźna oddziałowa
  8. Teresa Garula - woźna oddzialowa

ARKUSZ PRACY NAUCZYCIELI PM 22 W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 - II semestr

 

GODZINY PRACY GRUPY

 

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA

 

PONIEDZ.

 

WTOREK

 

ŚRODA

 

CZWARTEK

 

PIĄTEK

 

 

GRUPA I

„BIEDRONKI”

3-4 latki

 

 

 

MGR MARTA DOMIJAN

 

 

6.00 – 10.00

 

11.00 – 17.00

 

6.00 – 10.00

 

11.00 – 17.00

 

6.00 – 11.00

 

MGR MAGDALENA KUREK

 

 

10.00 –  12.00 12.15 - 15.30

 

6.00 – 11.00

 

10.00 – 15.30

 

6.00 – 10.45

 

11.30 – 16.00

 

MGR PAULINA POŚPIECH

 

 

15.30 – 17.00

 

----------

 

15.30 – 17.00

 

----------

 

-----------

 

 MGR MARIA MULARZ

 

-----------

 

----------

 

-----------

 

-----------

 

11.00 – 11.30

16.00 – 17.00

 

J. ANGIELSKI

 

 

12.00 – 12.15

 

-------------

 

---------

 

10.45 – 11.00

 

---------

 

GRUPA II

„ŻABKI”

4-5 latki

 

MGR ANNA ŁACH

 

 

7.30 – 13.00

 

10.30 – 11.00

11.30 - 15.30

 

7.30 – 13.00

 

10.30 – 11.00

11.30 - 15.30

 

7.30 – 12.30

 

MGR PAULINA POŚPIECH

 

13.00 – 15.30

 

7.30 – 10.30

 

13.00 – 15.30

 

7.30 – 10.30

 

12.30 - 15.30

 

 

JĘZYK ANGIELSKI

 

 

-------

 

11.00 – 11.30

 

--------

 

11.00 – 11.30

 

 

-------

 

GRUPA III

„SŁONECZKA”

5-6 latki

 

MGR MAGDALENA KRUK

 

7.00 – 11.30

 

12.00 – 16.00

 

7.00 – 11.30

 

11.30 – 16.00

 

7.00 – 11.30

 

 

 MGR MARIA MULARZ

 

12.00 – 13.00

13.30 – 16.00

 

7.00 – 12.00

 

11.30 – 13.00

13.30 - 16.00

 

7.00 – 11.00

 

11.30 – 16.00

 

RELIGIA

 

 

13.00 – 13.30

 

-----

 

13.00 – 13.30

 

-------

 

-------

 

J. ANGIELSKI

 

 

11.30 – 12.00

 

------

 

-------

 

11.00 – 11.30

 

-------

 

 

NAZWA GRUPY/

GODZINY PRACY GRUPY

 

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA

 

PONIEDZ.

 

WTOREK

 

ŚRODA

 

CZWARTEK

 

PIĄTEK

GRUPA  IV

„JAGÓDKI”

7.30 – 15.30

 

3-4 latki

SYLWIA JEDZINIAK

 

7.30 – 9.45

10.00– 15.30

7.30 – 11.00

 

 10.30 – 15.30

7.30 – 9.45

10.00 - 15.30 

12.00 – 15.30

ANNA MIKOŁAJEK

-------

-------

7.30 – 10.30

--------

---------

PAULINA POŚPIECH

-------

11.00 – 15.30

-------

-------

7.30 -12.00

JĘZYK ANGIELSKI

 

9.45 – 10.00

 

 

9.45 – 10.00

-----

 

GRUPA V

„Motylki”

6.30 – 16.30

 

5-6 latki

 

KATARZYNA MACIĄG

6.30 – 10.00

10.30 – 13.00

6.30 – 12.00

 

6.30 – 8.30

9.00 – 10.30

10.30 – 16.30

11.30 - 16.30

 

ANNA MIKOŁAJEK

 

 

13.00 -16.30

12.00 -16.30

 

10.30 – 16.30

 

6.30 – 10.00

6.30  - 8.30

9.00 – 11.30

 

RELIGIA

 

 

 

8.30 – 9.00

 

8.30 – 9.00

J. ANGIELSKI

 

10.00 – 10.30

 

 

 

 

 

10.00 – 10.30