Moja miejscowość

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 grudnia 2015

Projekt edukacyjny „Moja miejscowość” realizowany będzie w kwietniu i maju 2016r.

Jego realizacja ma na celu m.in.: poznanie historii naszej miejscowości, zapoznanie dzieci z lokalną

kulturą, tradycjami, obyczajami, najważniejszymi miejscami i osobami, rozbudzenie zainteresowania

dzieci regionem, jego architekturą, zabytkami, krajobrazem oraz wzbogacenie słownika czynnego

dzieci o słownictwo związane z tematem.